ताजा अपडेट »

प्रीति - युनिकोड

Special Characters : र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ण र्‍य र्‍ ऋ ङ ञ ॐ

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

युनिकोड - प्रीति

Special Characters : र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ण र्‍य र्‍ ऋ ङ ञ ॐ

युनिकोड फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

युनिकोड फन्टका अक्षरहरू अनुसारको प्रीति तलको बक्समा हेर्नुहोस् :